İngilizce ile Var Olmak

İnsan hayatı her daim yeniliklere ve gelişimlere açık olmaktadır. Her geçen zaman farklı bir şey getirmektedir. Zaman ilerledikçe İngilizcenin önemi de daha çok bilinmekte daha da su yüzüne çıkmaktadır. Okullar haricinde İngilizce Kursları ile de desteklenen İngilizce dil eğitimleri şimdilerde daha ilkokul sıralarından başlamakta ve insanın hayatı boyunca devam etmektedir. İnsanoğlu yaşadığı ve nefes aldığı sürece kendine bir şey eklemekte ve kendini geliştirmektedir. Tıpkı ülkeler gibi insanlar da yeniliğe kapalı oldukça hiçbir gelişme yaşanmamakta ve dünyaya kapalı yaşanmaktadır. İngilizce dili artık lüksten öte ihtiyaç olmakta ve tüm işverenler çalıştıracakları personelde nitelik olarak yabancı dil bilgisi; ancak öncelikle İngilizceyi aramaktadır. Değişen koşullarda iş hayatı da değişmekte ve her gün farklı kıstaslar öne çıkmaktadır. Önceleri daha çok tanıdık vasıtası ile bulunan işlerde bile şu anda işverenler özgeçmişe daha çok dikkat etmekte ve İngilizce yanında bile bir dil daha aranmaktadır.


İkinci dünya savaşı ile birlikte dünyaya yayılan ve her geçen gün de varlığını dünyaya kabul ettiren İngilizce, dünya üzerinde yaşayan milyonlarca kişilerin anlaşma dili olmaktadır. Bu neden ile evrensel dil olarak bilinmekte ve herkes anadilleri İngilizce olmasa bile öğrenmek istemektedir. İngilizcenin bu denli insan hayatına girmesi ile hem ülkemizde hem de Avrupa ülkelerinde ikinci dil olarak ders halinde verilmektedir. Okullarda öğrenilen temel bilgiler, selamlaşma, ingilizce günler, ay isimleri, çiçek isimleri ve cümle kalıpları zaman içinde çalışarak ve pratik edilerek daha ileri seviyelere götürmek mümkün olmaktadır. Yabancı dil öğrenimi için sabır ve azim gerekmekte bıkmadan ve usanmadan çalışmak önemli olmaktadır. Okul veya kurslar ile desteklenen dil eğitimi pratik yapılarak ileri seviyeye taşınabilmekte hatta yurtdışı eğitimler ile daha iyi hale gelebilmektedir. İngilizcenin bu denli gelişmesinde ve önemli olmasında ikinci dünya savaşı etkili olsa da dünya devlerinden olan Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin anadillerinin ve resmi dillerinin İngilizce olması da ayrı bir neden olmaktadır. Dünyanın neresinde olunur ise olunsun insanlar anlaşmak veya dertlerini anlatmak için İngilizceye başvurmaktadır. Diplomatik anlamda da tüm antlaşmalar ve sözleşmeler İngilizce olmakta böylelikle İngilizce dünya üzerinde varlığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir.


Yaşanan her gelişme iş sektörlerini de etkilemekte yeni iş alanları oluşmaktadır. Tercümanlık bürosu veya turizm gibi pek çok sektör yabancı dil ile kendi alanlarını da daha da geliştirmektedir. Turizm özellikle son dönemde ülkemiz adına önemli bir kaynak olmakta hem yaz hem de kış turizmi gerçekleştirmekte ve milyonlarca turist ülkemize gelmektedir. Konaklama tesisleri, acenteler veya rehberlik hizmetleri için yabancı dil bilgisi gerekmektedir. Almanya’dan, İran’a, Arap ülkeleri veya Japonya’ya kadar gelen tüm turistler ile kendi anadilleri haricinde anlaşmanın tek yolu İngilizce ile olmaktadır.


CONVERSATION

0 yorum var:

Yorum Gönder

Bana sorularınızı ve görüşlerinizi buradan kolaylıkla iletebilirsiniz. :)
yorumlarınızın benim için Önemli olduğunu unutmayın :)

Yukarı
Cık